Friday, March 16, 2018

വയൽക്കിളികൾ.

  

രു ശതമാനം മാത്രം ആണ് ശൈശവ മരണം എന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് വന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. പഠനം നടത്തുന്നവർക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതു ശതമാനം ശിശുക്കളും രക്ഷപെടുന്നു എന്ന കണക്ക് കൂട്ടി എല്ലാം ശെരിയാണ് എന്ന് കുറിപ്പെഴുതി പുസ്തകം അടയ്ക്കാം. പക്ഷേ മരണപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ശിശുവിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരണനിരക്ക് നൂറു ശതമാനം ആണ്.
.
ഭൂരിപക്ഷവും അനുകൂലിക്കുമ്പോഴും അഞ്ചു കുടുംബങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പുണ്ടു എങ്കിൽ ആ അഞ്ചു പേരെയും അനുഭാവ പൂർവം കേൾക്കാൻ സർക്കാരും അധികാരികളും തയ്യാറാകണം. അവസാനത്തെ ആളെയും അനുരഞ്ജനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ രാജ്യനീതി പൂർണം ആകുള്ളൂ.
.
ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തീരുമാനം ശിരസ്സാ വഹിച്ചുകൊള്ളണം എന്ന് വാശിപിടിക്കുമ്പോൾ പശുവിനെ മാതാവായും ബീഫ് ഹറാം ആയും കാണേണ്ടി വരും.
.
അസതൃപ്തരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഭരണകൂടത്തിന് എളുപ്പം ആണ്. കർഷകരെ അസംതൃപ്തരാക്കി ഒരു ഭരണകൂടത്തിനും മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയില്ല. ആ അഞ്ചു കുടുംബങ്ങൾ അനേകരെ അസംതൃപ്തരാക്കും. ജാഗ്രത വേണം.

തെലുങ്ക് ദേശം പാർട്ടി ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യം വിടുമ്പോൾ...

"എൻ ഡി ഏയിൽ നിന്നും ടീ ഡി പി വിട്ടു. മോഡി സർക്കാരിന് എതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം വരും" : വാർത്ത.
.
ആദ്യത്തെ വാർത്ത ആഘോഷിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ സൂചന അബദ്ധം ആകും.
.
എൻ ഡി എയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ സ്പീക്കർ ഉൾപ്പടെ 330 പേരുടെ പിന്തുണ ഉണ്ട്. തെലുങ്ക് ദേശത്തിന്റെ 16 എം പി മാർ പോയാലും പിന്നെയും 314 പേരുടെ പിന്തുണ സർക്കാരിന് ഉണ്ടാകും. ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ശിവസേനയുടെ 18 എംപി മാരും കൂടി സർക്കാരിന് എതിരെ തിരിഞ്ഞാലും സർക്കാരിന് ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെടില്ല. പിന്നെയും 25 അംഗങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷം ഫാസിസ്റ്റ് സർക്കാരിന് ഉണ്ടാകും.
.
ആകെ മൊത്തം വിയർത്തു പൊരിഞ്ഞു കുഴഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സർക്കാരിനെതിരെ വെറുതെ കൊണ്ട് വരുന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന്റെ പരാജയം അവർക്ക് പുതുജീവൻ നൽകും. അവിശ്വാസത്തെ അതിജീവിച്ച മോദിക്ക് അഗ്നിശുദ്ധി വരുത്തിയ പ്രതിശ്ചായ ഉണ്ടാക്കും. സംഘ പരിവാർ ഐറ്റി സെൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന്റെ പരാജയത്തെ യുഗപുരുഷൻ മോദിയുടെ അത്ഭുത പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ മറ്റൊന്ന് കൂടി എന്ന രീതിയിൽ പ്രചണ്ഡ പ്രചാരണം നടത്തും.
.
എൻ ഡി ഏ ഉലഞ്ഞു തുടങ്ങി. വെറും വെറുതെ ഒരു അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ട് വന്നു ആ ഉലച്ചിലിനെ ഉറപ്പിക്കരുത്. പ്രതിപക്ഷ നിര എപ്പോഴും കാട്ടുന്ന അബദ്ധം ഇപ്പോഴും തുടരരുത്.
.
റ്റീ ഡീ പിയുടെ നിലപാട് പക്ഷേ കൂടുതൽ ആഹ്ലാദം പകരുന്നത് രാജ്യസഭയിലെ അവരുടെ 6 എംപി മാരുടെ സാനിദ്ധ്യം കൊണ്ട് ആണ്. രാജ്യസഭയിൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന എൻ ഡി ഏ യ്ക്ക് ഇനി ഈ സർക്കാർ കാലാവധിയിൽ ഭൂരിപക്ഷം തികയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. ഫാസിസം ചുട്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ, ജനവിരുദ്ധ, മാനവ വിരുദ്ധ നിയമ നിർമ്മാണങ്ങൾ രാജ്യസഭയുടെ കാവൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് നിയമം ആകാതെ പോകുന്നത്. രാജ്യത്തെ രക്ഷപെടുത്തി നിലനിർത്തുന്നത് രാജ്യസഭയിലെ എൻ ഡി ഏ വിരുദ്ധ പ്രതിരോധ നിരയാണ്. ആ ആറു പേരും കൂടി പ്രതിപക്ഷത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ രാജ്യസഭയിലെ കേവല ഭൂരിപക്ഷം എന്ന സംഘീ സ്വപ്നം ആണ് അസ്തമിക്കുന്നത്.
.
ജനാധിപത്യത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരം ആയ നിമിഷങ്ങളും കാഴ്ചകളും ചലനങ്ങളും ആയിട്ടാണ് ഈ വാരം കടന്നു പോകുന്നത്. ജനാധിപത്യം ജനതയെ ചതിക്കില്ല. പ്രകാശം അകലെയല്ല. പ്രതീക്ഷകൾ ബാക്കി ആവുന്നു.